η λέξη ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε τεχνικές και μεθοδολογία που σκοπό έχουν να βοηθήσουν παιδιά και εφήβους που βιώνουν δυσκολίες με τα συναισθήματα ή η συμπεριφορά τους κρίνεται προβληματική. Υπάρχουν διαφορετικού τύπου ψυχοθεραπείες που σαν κοινό τους γνώρισμα όμως έχουν την επικοινωνία μέσω λόγου σαν βασικό εργαλείο για να επιφέρουν την αλλαγή στα συναισθήματα και τις συμπεριφορά ενός παιδιού ή ενός εφήβου. Σε αυτό το ταξίδι ίασης και θεραπείας πολλές φορές θα χρησιμοποιηθούν  χρώματα ζωγραφικής, πηλός, παιχνίδια, υποθετικοί διάλογοι αφού μέσα από αυτά θα επιτραπεί στη συναισθηματική έκφραση να βγει αβίαστα και να οδηγήσει σε νέα επίπεδα θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης. Πολλές φορές για μια πιο επιτυχημενή θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να κριθεί απαραίτητο για το παιδί ή τον έφηβο να μπει σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα για παιδιά/εφήβους, ή να λάβουν οι ίδιοι οι γονεις συμβουλεύτικης με την ψυχολόγο ώστε να συζητηθούν εκτενέστερα, θέματα που αφορούν την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού, τις συμπεριφορές του, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης του παιδιού εκτός συνεδριών (στο σπίτι, στο σχολείο κ.τ.λ).

 

scroll back to top