Για μια ουσιαστική θεραπευτική παρέμβαση αρχικά θα χρειαστεί η λήψη ιστορικού. Αυτό γίνεται συνήθως στη δεύτερη ή στην τρίτη συνεδρία. Αυτό θα βοηθήσει την ειδικό να πάρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος καθώς και της “ρίζας” του. Κατόπιν θα συζητηθεί το κατά πόσο είναι αναγκαία η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και η πρόγνωση της ψυχολογικής δυσκολίας. Οι απαντήσεις θα εξαρτηθούν από τα προβλήματα που δημιουργούνται στο “εδώ και τώρα” στη ζωή του παιδιού/εφήβου ή του ενήλικα, από το ιστορικό του, το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και φυσικά από το πόσο είναι διατεθειμένο το ίδιο το παιδί ή ο ενήλικας να δεσμευτεί με την θεραπευτική διαδικασία και έχει το κίνητρο να αλλάξει.

Σε κάποιες περιπτώσεις σε συνάρτηση με τη θεραπεία “δια-λόγου” ίσως χρειαστεί και η συνεργασία με κάποιον ψυχίατρο ώστε να ληφθεί και φαρμακευτική αγωγή όταν και αν κριθεί απαραίτητο.

Στην  περίπτωση παιδιού ή εφήβου ίσως να χρειαστεί μια συνάντηση της ειδικού με το σχολείο όπου φοιτά το παιδί όταν τα θέματα που αντιμετωπίζει το ίδιο συνδέονται άμεσα και με το εκπαιδευτικό του περιβάλλον.

scroll back to top